Vzdělávání pedagogů na školách

Ve vzdělávacích institucích pomáháme učitelům s novým způsobem výuky:

  • učíme, jak pracovat efektivně pomocí jednoduchých počítačových technologií 
  • vzděláváme v tom, jak jednoduše zvládnout e-mailovou korespondenci se studenty
  • nalézáme nové způsoby komunikace mezi studenty, rodiči a vzdělávacím zařízením
  • (s ohledem na typologii osobnosti a psychologii)
  • podporujeme učitele a profesory v rámci psychohygieny 
  • hledáme pozitivní přínosy vzdělávání na dálku
  • motivujeme k rozvoji
  • vzděláváme, jakým způsobem ušetřit čas a neprokrastinovat