Přeskočit na obsah

Koučink a mentorink

V čem spočívá úspěch koučinku a mentorinku:

  • V absolutní důvěře mezi koučem či mentorem a zaměstnancem dané firmy
  • Podle potřeb firmy řešení krátkodobých kritických situací v rámci koučinku nebo dlouhodobé vedení jednotlivých osobností formou mentoringu
  • V rozvoji všech schopností a profesním vývoji
  • Ve zvýšení sebevědomí všech zúčastněných
  • V odkrytí negativního chování a postojů s jasným programem, jak je změnit
  • Ve vzájemném dialogu a možnosti dát druhému šanci se zlepšit
  • Prevence proti syndromu vyhoření

JÁ JSEM TADY VEDOUCÍ

aneb Příběh osamoceného ředitele

„Náš ředitel je prvotřídní odborník. Ale výkony firmy tomu neodpovídají …“ Rozhovor, kterým začalo řešení jedné záhady.

Kde začít? U ředitele a samozřejmě i u jeho lidí!

Pohovory odhalily, že ředitel lidi kolem sebe nevnímá, jeho porady jsou dlouhé, bez jasných závěrů a úkolů. Reakce? Začaly přicházet první výpovědi, a to od nejschopnějších obchodníků.

Řešení už bylo jednoduché, i když trvalo několik týdnů.
Chyběl pravidelný, systematický kontakt se zaměstnanci. Formou koučovacích rozhovorů jsme nastavili pevný řád porad, pravidelné individuální rozhovory se zaměstnanci. A tím obnovili důvěru mezi ředitelem a zaměstnanci. Pro obchodníky jsme připravili speciální program, který jim zaručil pevné místo ve firmě a přinesl jim šanci dále zlepšovat svoje prodejní dovednosti. Koučink je dlouhodobější nástroj ke zlepšení a o to efektivnější.