Přeskočit na obsah

O firmě Leneo s. r. o.

Jsme vzdělávací agentura, která má dlouholeté zkušenosti v oblasti školení komunikačních dovedností.

Rádi vás přivítáme v našich školících prostorech. Pro školení máme připravené vlastní školící prostory v areálu ESSPE v Plzni na Nové Hospodě.

Školící prostory Leneo s.r.o.

areál ESSPE
Domažlická 1123/194
318 00 Plzeň – Nová Hospoda

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů firmou Leneo s.r.o. dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (GDPR).

Seznamte se s naším týmem

Mgr. Lenka Šlajsová

lektor, kouč a autorizovaná osoba v oblasti vzdělávání

Adéla Maulerová

lektor anglického jazyka

Bc. Ilona Bartovská

školitel v oblasti pracovní práva a řízení lidských zdrojů

Mgr. Kateřina Šámalová

psycholog a školitel komunikačních dovedností

Mgr. Daniela Okrouhlá

lektor v oblasti počítačové gramotnosti se zaměřením na MS Excel

Mgr. Jana Krucká

lektorka německého a anglického jazyka

Nicole Fišerová

Mgr. Nicole Fišerová

lektorka německého a anglického jazyka Specializované formy angličtiny a němčiny

Mgr. Lenka Šlajsová

Vystudovala univerzitu J. A. Komenského v Praze, obor vzdělávání dospělých (zakončený titulem Bc.) a obor andragogika, zakončený titulem Mgr. se zaměřením: řízení lidských zdrojů.

Specializuje se na:

 • Individuální koučink a mentorink
 • Rozvoj osobnosti zaměřený na vnitřní motivaci
 • Komunikační a prezentační dovednosti
 • Obchodní dovednosti a stínování obchodníků
 • Psychohygiena a práce se stresem
 • Transakční analýza a psychologie osobnosti
 • Řízení lidských zdrojů a personální audit

Praxe

Více než 12 let praxe v oblasti personalistiky a firemního vzdělávání
20 let zkušeností v oblasti obchodu
Zkušenosti s řízením projektů ESF
Od 2007 do 2009 koordinátor vzdělávání – BFZ vzdělávání o.p.s.
Od 2009 do 2012 lektorka, kouč, personální konzultant – školící agentura Perseus
Od 2012 do 2013 interní kouč – Česká pojišťovna a.s.
Od 2013 do 2014 interní kouč – Česká spořitelna a.s.
Od 2014 vedoucí lektor, kouč, personální poradce – Vzdělávání LESTA s.r.o.
Od 2014 jednatelka společnosti – Vzdělávání Lesta s.r.o.
Od 2014 externí lektor a autorizovaná osoba v oblasti personálního řízení – ICV s.r.o.
Od 2017 jednatelka společnosti – Leneo s.r.o.

Další informace:

2012 se účastnila jako porotce FIRMA ROKU a ŽIVNOSTNÍK ROKU
2013 absolvovala certifikovaný terapeutický výcvik ,,Koučink EFT“
2014 se prezentovala na VELETRHU ŘEŠENÍ s tématem ,,Koučink pozitivní změna ve vašem životě“
2014 se stala členem BUSINESS FOR BREAKFAST
2014 absolvovala certifikaci kouče – Mindset Coaching
2015 absolvovala certifikaci Externí mentor – Fond dalšího vzdělávání, p.o., MPSV
2015 absolvovala certifikaci Trenér kvality I., II. – Český systém kvality služeb
2015 stala se autorizovanou osobou – Personalista, Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců – MPSV
2016 prezentovala se s tématem ,,Koučink přeceňovaný nebo podceňovaný“ na setkání Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze
2016 absolvovala kurz: Auditor potravinářských procesů – Česká společnost pro jakost, z.s.
2017 absolvovala kurz – Logistika a skladové hospodářství pro malé a střední podniky – Top Vision, s.r.o.

Motto:

„Naše největší hrdost není v tom, že nikdy nepadáme, ale v tom, že se po každém pádu zvedneme.“
Ralph Waldo Emerson

Adéla Maulerová

Vzdělání:

2011 – FCE – First Certificate in English
2017 – CAE – Certificate in Advanced English
2018 – Lektor dalšího vzdělávání
V současné době je studentkou ZČU, obor: vzdělávání v anglickém jazyce

Specializace se na:

 • Kurzy obecné angličtiny
 • Kurzy business angličtiny
 • Příprava na PET, FCE, CAE certifikáty
 • Aj v rekvalifikačních kurzech

Praxe:

 • 7 let lektorské činnosti v oblasti cizích jazyků
 • Lektorka pomaturitního studia
 • Kurzy individuální, skupinové, firemní
 • Příprava na maturitu i Cambridge certifikáty

Bc. Ilona Bartovská

Lektorka, konzultantka
Nezávislý konzultant a manažer specializující se na oblast řízení lidských zdrojů.
V oblasti ŘZL praxe 16 let. 6 let pracovala jako HR manažer pro německo – americkou zahraniční výrobní společnost v oblasti elektro průmyslu. Předchozí zkušenosti v rozsahu 5 let má z automobilového průmyslu, japonské výrobní společnosti. Podařilo se jí vybudovat a zavést systém funkčního řízení lidských zdrojů na tzv. „zelené louce“. Nastavit a vytvořit kompletně pravidla pro celé HR ve společnosti, nastavit nově pravidla v HR oblasti, zajistit hromadné propouštění a režim částečné zaměstnanosti, implementovat nový SW na zpracování mezd.
Poskytuje také poradenství v oblasti personalistiky ve vlastní poradenské společnosti.

Specializuje se na:

Autorizovaná osoba od 08/2015 pro profesní kvalifikace: 

 • Personalista, 
 • Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců, 
 • Specialista náboru, 
 • Přijímání a uvolňování zaměstnanců, 
 • Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců,
 • Specialista pracovně právních vztahů.
 • Ocenění Ligs AWARDS – Ocenění Tutor roku 2015 v programu MBS na LIGs univerzity Prag
 • Vedení pracovně právní poradny pro Český rozhlas Plzeň
 • Publikování článků v odborných časopisech: ANAG – Praktická personalistika, Economia: Moderní řízení, Zdravotní listy

Praxe:

Wolters Kluwer ČR, a. s. – PAM

 • Tvorba firemní kultury a strategie
 • Řízení lidských zdrojů
  Školení – „hard skills“
 • Zavádění personálního systému
 • Implementace personálních činností
 • Audity personální dokumentace
 • Vedení výběrových řízení v anglickém jazyce
 • Kariérní poradenství

 

Mentor v programu Stáže ve firmách
Mentor pro stážisty v rámci vzdělávacího programu Specialista náboru. Kompetenční pohovor, charakteristika, nejdůležitější zásady, příprava a způsob vedení. Spolupráce personálního oddělení a managementu při výběru zaměstnanců. Charakteristika pracovních pozic. Neverbální komunikace v personální praxi.
Telefonické interview. Komunikace výsledků výběrového řízení. Odborné testy pro účastníky pohovoru Posouzení životopisu.

TUTOR ve vzdělávacím programu MBA – řízení lidských zdrojů pro LIGs university Prag.
2013 – dosud
Lektorské zabezpečení seminářů, oponentury závěrečných prací studentů.
Odborné zpracování e-learningového kurzu pro studenty.

Kariérní poradenství pro dospělé i studenty ( HRrozvoj )

Lektor vzdělávání dospělých pro různé vzdělávací instituce – ICV s.r.o., Pragoeduka s.r.o., Dashofer s.r.o., EVERESTA s.r.o., GRAFIA a.r.o., VOX s.r.o., TOP VISION s.r.o.

Lektor specializace – příprava na odbornou zkoušku podle Národní soustavy kvalifikací – Personalista, Specialista náboru, Specialista mezd a odměňování.-

Poradce v oblasti personalistiky – různé společnosti, personální audity, revize dokumentace a interních předpisů.

Mgr. Kateřina Šámalová

Vzdělání:

FPE ZČU v Plzni, obor psychologie, rodinná výchova, Mgr. (2001)

Specializace programů:

2002 – Kresba stromu dr. Altman
2003 – Kresba postav dr. Altman
2003 – Lüscher – color test dr. Altman
2003 – Hand – test dr. Altman
2004 – Rodinná teratpie dr. Vyhnálková

Praxe:

2000 – Pedagogická fakulta ZČU Plzeň, odborný asistent na ZČU – katedra psychologie
2001- 2009 – Poradenský psycholog – Městský ústav sociálních služeb v Plzni
2009 – doposud Doktorandské studium – UK Praha

Další informace:

1995 – FN Plzeň Denní stacionář – vyšší zdravotnický personál
1996-1999 – Vojenská nemocnice Plzeň – mentální programování v těhotenství
2001- 2009 – Poradenský psycholog – poradna pro rodinu, partnerské a mezilidské vztahy
2002 – Asociace poradenských psychologů

Tvůrčí činnost:

ŠÁMALOVÁ, Kateřina. Čtení a ontogeneze dítěte. In Analyticko-syntetická metoda ve výuce čtení. Praha: ČAPV, 2012. ISBN 978-80-7290-578-2.
couseware – vývojová psychologie 1
UCV tvorba studijních materiálů – vývojová psychologie
Zapojení v projektech:

2011-2012 – Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání (CZ.1.07/2.2.00/29.0010)

Mgr. Daniela Okrouhlá

Vzdělání:

Univerzita J.A.Komenského – bakalářské studium – obor – Andragogika
Univerzita J.A.Komenského – magisterské studium – obor – Řízení lidských zdrojů

Specializace programů:

Lektorka v programech MS Excel, Word, PowerPoint

Praxe:

1997 – dosud AutoCont CZ s.r.o. – školící středisko – Lektorka
2002 – 2013    Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – Obchodní zástupce pro významné zákazníky
2013 – dosud vzdělávání Lesta s.r.o. – Lektorka
2017 – dosud Leneo s.r.o. – Lektorka

Publikační činnost:

MS Word 97 – Compas, 1999 – spoluautor Publikace určena pro školení MS Wordu
MS Windows – Compas, 1999 – Publikace určena pro školení začátečníků s PC a MS Windows
MS Outlook 2000 – Compas, 2000 – spoluautor

Mgr. Jana Krucká

Vzdělání:

2012 University of Salford, Salford, Manchester – Pobyt Erasmus, studium anglického jazyka 2013 Západočeská univerzita v Plzni – Učitelství pro střední školy, obor: učitelství anglického a německého jazyka, zakončený titulem BC. 2015 Západočeská univerzita v Plzni – Učitelství pro střední školy, obor: učitelství anglického a německého jazyka, zakončený titulem Mgr. 2019 Kustod s.r.o. – kurz: Lektor dalšího vzdělávání, 75-001-T 2012 University of Salford, Salford, Manchester – Pobyt Erasmus, studium anglického jazyka

Specializace programů:

překladatelská a tlumočnická činnost kurzy obecné angličtiny školení business angličtiny kurzy německého jazyka v komerční sféře

Praxe:

2015 – 2016 Sony DADC – Zákaznický servis (francouzský trh) 2016 – 2021 překladatelská a lektorská činnost 2018 – 2021 Leneo s.r.o. – lektorská činnost 2019 – 2021 ZČU, KGS – akademický pracovník

Další informace:

Lektorka se zaměřuje na moderní a interaktivní přístupy ve vzdělávání dospělých

Mgr. Nicole Fišerová

Vzdělání:

2006-2010 Masarykovo Gymnázium
2010-2013 (Bc.) Západočeská univerzita v Plzni – cizí jazyky pro komerční
(kombinace angličtina – němčina, státnice z překladatelství)
2013-2015 (Mgr.) Západočeská univerzita v Plzni – Teorie a filozofie komunikace
2015- (PhD.) Západočeská univerzita v Plzni – Teorie a historie vědy a  techniky

Specializace programů:

Překladatelství
Tlumočnická činnost
Lektorská činnost
Příprava na jazykové zkoušky (Sprachdiplom, FCE, CAE)
Kurzy obecné angličtiny a němčiny
Kurzy angličtiny a němčiny v komerční sféře
Specializované formy angličtiny a němčiny (obchodní korespondence a business, odborné texty)
Kurzy češtiny pro cizince
Korektury anglicky a česky psaných textů
Překlady do angličtiny, do němčiny, z angličtiny, z němčiny

Praxe:

2010 – 2013 Doučování dětí (aj, nj, čj)
2013 – 2015 Západočeská univerzita v Plzni – Teorie a filozofie komunikace
2010  2017 Člen organizačního týmu na evropských a světových závodech v Powerliftingu (Plzeň, Praha)
2015 – Lektorská činnost pro agenturu – vzdělávání Lesta s.r.o.

2015 –  Výuka na ZČU v rámci doktorského programu (Interpretace anglických odborných textů)
2017 – Překladatel, tlumočník
2017 – Lektorská činnost pro vzdělávací agenturu Leneo s.r.o.
2018 – Korektury a překlad anglicky psaných textů v rámci KFI ZČU časopisu Kuděj, univerzitního webu atd.
2019 – Copywriter (aj, čj)

Další informace:

Koordinace zahraničních studentů pro KFI ZČU (2018/2019; 2019/2020).
Lektorka má základní znalosti španělštiny, pasivní znalost švédštiny, francouzštiny, italštiny, chorvatštiny.
Lektorka má zkušenosti s výukou ve firmách (v kolektivu i individuálně) i individuálními hodinami s lidmi všech věkových kategorií.
V roce 2021 nebo 2022 se chystá složit zkoušku z angličtiny na úrovni C2 (rodilý mluvčí).  

Odborné publikace:

Fišerová, N. (2016). Mimesis jako odraz historických a kulturních artefaktů. In: Pavel Knápek (ed.). Interkulturalita v jazyce, literatuře a vzdělání. Pardubice: Univerzita Pardubice, 207-213.

Fišerová, N. (2017). Langue Analysis of Philip Sidney’s Correspondence – Text Analysis and Content Examination of Sidney’s Personal Correspondence. Kuděj,18, 1, 1-9.

Fišerová, N. (2020). Feyerabend’s Alternative Theories within Goodman’s Worldmaking. Organon F, 27, 3,1-23. 

Fišerová, N. (2021). Worldmaking as an Approach to Scientific Pluralism. Theory of Science/Teorie vědy pod AVČR.