Personální poradenství

Poradíme Vám s výběrem a získáváním nových pracovníků, jejich adaptací a motivací. Zajistíme personální audit stávajících zaměstnanců a zpracujeme Vám organizační strukturu firmy.

Koučink a mentorink

Můžete nám absolutně důvěřovat. Pomůžeme Vám s řešením krátkodobé krize i dlouhodobě zlepšovat pracovní prostředí, mezilidské vztahy i komunikaci na pracovišti.

Semináře a školení

Podporujeme fungování pracovních týmů, zvyšujeme odbornost Vašich pracovníků, motivujeme je týmovými školeními a semináři. Naučíme Vaše zaměstnance lépe komunikovat.

Lektor dalšího vzdělávání

Akreditovaný vzdělávací kurz (kód: 75 – 001 – T)
Školení je určeno pro všechny, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci.
Absolvent kurzu získá certifikát a oprávnění k lektorské činnosti.

 Personalista/personalistka (kód: 62-007-N)
Po absolvování kurzu budete ovládat všechny dovednosti
úspěšného personalisty.  Po zvládnutí zkoušky získáte
osvědčení o profesní kvalifikaci.

Online konzultace a školení

Cílem naší práce je, aby si účastníci kurzů odnášeli co nejvíce zkušeností do praxe. Nově nabízíme on-line kurzy po skype.

Školení a konzultace probíhají tak, že Vy uvidíte lektora, ale není potřeba, aby lektor viděl Vás. Stačí zapnutý zvuk.

Výhody SKYPE

  • moderní forma výuky, která ušetří čas
  • jednoduchá instalace na všech zařízeních zdarma
  • uživatelsky vhodné pro všechny účastníky školení
  • možnost sdílení obrazovky – praktické cvičení s lektorem
  • lze kombinovat s dalšími metodami vzdělávání

Reference

Wacker – Chemie s.r.o.


Naše firma spolupracuje s Mgr.Lenkou Šlajsovou řadu let.
Moje osobní zkušenost s koučinkem v jejím provedení naplňuje moje představy a očekávání.
Lenka je skutečným „průvodcem“ při hledání mých možností kam se posunout v dané problematice a jak na sobě pracovat.
Pro naše zaměstnance nabízí a realizuje různá školení v oblasti personalistiky, osobního rozvoje či teambuildingové aktivity.
Skvěle uplatňuje své zkušenosti z různých oborů, celkový přehled a u jednotlivých zaměstnanců konkrétně vidím a vnímám jejich pracovní i osobní posun, který se v konečné fázi projevil pozitivně v našich firemních výsledcích.
V neposlední řadě si dovolím vyzdvihnout i její osobnostní přínos. Stala se nedílnou součástí našeho týmu, zapadla tzv. do naší Wacker rodiny, je to zkrátka profík a úžasná osobnost.

Ing. Magda Chvála Zikmundová

ředitelka výrobního závodu

Auto Kunc s.r.o.

Personální poradenství a školení obchodníků
Prodej aut je velmi náročným a vysoce konkurenčním oborem. Mgr. Lenka Šlajsová nám pomohla hned ve dvou oblastech. První z nich bylo personální poradenství během náboru nových pracovníků, druhou pak samotné školení nových i stávajících obchodníků. Díky ní jsme dokázali stabilizovat prodejní tým a zvýšit úspěšnost jednotlivých prodejců.

Zdena Kuncová

majitelka společnosti

1st M+H, s.r.o.

Věděli jsme, že potřebujeme podpořit náš obchodní tým
Při výběru školitele jsme dali na reference a také nás potěšilo, že Lenka Šlajsová již měla zkušenosti s firmami z našeho oboru. Samotné školení bylo pro všechny zúčastněné velmi příjemné a pohodové. Naši obchodníci jej nebrali jako nutnou a nudnou povinnost, ale jako zábavný a přínosný benefit. Důležité bylo, že se nejednalo jen o teoretickou přednášku, ale každý si jednotlivé obchodní postupy vyzkoušel a natrénoval.

Michal Roud

majitel společnosti

ESSPE s.r.o.

Zvýšení úspěšnosti obchodního týmu
Prodáváme dveře a podlahy, škála našich zákazníků je proto opravdu široká. Hledali jsme způsob, jak vyjít všem typům zákazníků vstříc a zvýšit tak úspěšnost našeho obchodního týmu. Na školení paní Šlajsové se nám především líbilo, že bylo vedeno velmi prakticky. Vřele její školení doporučujeme každé firmě, protože všichni obchodníci dostali příležitost objevit své silné stránky a prostor pro rozvoj.

David Panuška

jednatel společnosti

Mlékárny Klatovy a.s.,

Koučink byl pro mne, i pro kolegy z vedení firmy, velmi cennou zkušeností
S Lenkou Šlajsovou jsem se poprvé setkal v roce 2015 na základě doporučení. Během individuálních konzultací jsme odhalili příčiny problémů ve vnitrofiremní komunikaci. Naučili jsme se, jak zvládat stres a efektivněji řídit tým podřízených. V praxi jsme si formou ,,stínování“ vyzkoušeli vést strukturovaně hodnotící pohovory, řídit porady a efektivně podporovat tým podřízených. Výsledky se rychle dostavily, což bylo pro nás všechny nesmírně motivující.

Ing. Milan Vanderka

výrobní ředitel

Hansa Flex s.r.o.

Mgr. Lence Šlajsové děkuji za koučování a její cenné rady
Motivovala mě k řadě změn v mém pracovním i osobním životě, pomohla mi zdokonalit se v manažerských a personálních dovednostech. Vše bylo velmi přátelské a plné pozitivní energie.

Mgr. Tereza Štampachová

jednatelka společnosti

TRACOR CZ, s.r.o.

Pod vedením Lenky Šlajsové jsem se poprvé seznámila s koučinkem
Vážím si cesty, kterou mi otevřela. Naučila jsem se sama hledat efektivní řešení v obtížných pracovních situacích. Zároveň mi pomohla s rozvojem obchodních dovedností našich pracovníků. To považuji ve spojení s koučinkem za ideální kombinaci se zřetelnými výsledky.

Linda Farářová

vedoucí ekonomického úseku

Telefonická konzultace ZDARMA!​

Rádi s vámi probereme podrobnosti a zodpovíme dotazy. Jsme připraveni pomoci a informovat.​